TIMELINE AUTOMOTIVE

De slimme keuze voor serieproducenten

TimeLine ERP voor seriefabrikanten en automobielbedrijven combineert een unieke reeks functies die zijn ontstaan door de speciale eisen van de industrie en vult dit aan met een ongekend aanpassingsvermogen aan individuele eisen.

Meerdere onderscheidingen

Ontwikkeld met gebruikers gedurende 30 jaar

De eisen van de automobiel- en serieproductiesector zijn altijd een centraal ontwikkelingspunt van onze oplossing geweest. Tot op de dag van vandaag wordt TimeLine ERP verder ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze gebruikers. Dit resulteert in functiepakketten die zijn afgestemd op de specifieke eisen van de sector en die bedrijven aanzienlijk ontlasten waar zij dat nodig hebben.

anforderungsanalyse-projektteam

Uw voordelen met TimeLine ERP

 • INDIVIDUALITEIT

  Aanpassingen aan het ERP-systeem kunnen vele malen sneller worden beheerd dan met andere systemen en de release-mogelijkheid blijft altijd behouden.

 • LOCATIE-ONAFHANKELIJKHEID

  Of het nu thuis is, op kantoor of bij klanten: Met de drielagenarchitectuur kunt u overal veilig en gecodeerd werken.

 • MODULAIR EN FLEXIBEL

  De modulaire structuur van TimeLine ERP geeft u de vrijheid om op elk moment functies toe te voegen naarmate uw behoeften groeien.

 • PERSOONLIJK

  Vaste adviseurs die u jarenlang begeleiden en een servicehotline bestaande uit ervaren projectmanagers zorgen voor een optimale persoonlijke begeleiding.

TimeLine Automotive – Perfect voor uw individuele processen

Elke productiesector heeft zijn eigen specifieke processen en eisen voor bedrijfssoftware. Veel ERP-systemen op de markt bieden nu een breed scala aan functies en integraties voor de meest uiteenlopende bedrijfsgebieden. Maar als u voor uw eigen bedrijf de hoogst mogelijke efficiëntie wilt bereiken, kunt u niet om sectorspecifieke systemen heen.

Na 30 jaar ervaring weten wij bij TimeLine welke uitdagingen er zijn bij serieproductie, discrete fabricage of procesproductie en hoe een softwareoplossing de best mogelijke ondersteuning kan bieden.

Wilt u alle functies van onze ERP-software leren kennen of hebt u een vraag?

Maak dan gebruik van de mogelijkheid voor een gratis
online presentatie met ons verkoopteam.

TimeLine combineert ook de juiste functies voor complexe eisen.

Naast het standaard geïntegreerde documentbeheer (DMS) en het mail-, agenda- en taaksysteem vormen industriespecifieke functies voor de serieproductie in de automobielsector waarschijnlijk een unieke combinatie van modules die in andere systemen meestal alleen via interfaces en derde aanbieders kunnen worden gerealiseerd.

PPS

Volledig uitgebreide productieplanning met ruwe en gedetailleerde planning

QM

Volledige integratie van kwaliteitsbeheer in het ERP-systeem

PDC/MDC

Productiegegevens en machinegegevens

EDI

EDI-Clearing-Center und Mapper für den Datenaustausch

CAD/PDM

PDM-systeem voor integratie van CAD-gegevens

Productie en planning

Planning is het hart van elke productieoperatie – en het zwakke punt van de meeste ERP-systemen. Waar andere systemen op hol slaan, begint de functionele diversiteit van TimeLine’s productiemodule pas echt.

PPS-Systeem

Advanced Planning and Scheduling (APS)

Met TimeLine ERP kunt u zorgen voor een optimale beschikbaarheid en inkoop van materiaal. Toekomstige materiaalbehoeften worden vastgesteld en gedekt in termen van hoeveelheid en op tijd. Dit helpt u om voorraden te optimaliseren, materiaalbewegingen te volgen en leveringstermijnen te halen. Op die manier bent u uw concurrenten altijd een stap voor. De automatische planningsrun is het centrale instrument. Eisen die dagelijks veranderen, vormen meestal een probleem voor de planning. Dankzij de APS-run wordt zelfs rekening gehouden met kortetermijnveranderingen en worden deze ’s nachts gepland.

Available to Promise

Uitspraken over het vermogen om resultaten te boeken zijn vaak moeilijk te doen in turbulente tijden. De voorafgaande bepaling van termijnen op basis van de huidige benutting van de capaciteitsplanning is hiervoor geschikt. Hierbij wordt rekening gehouden met de bevoorradingstijden van materialen, de leveringstermijnen van leveranciers en klanten, en de huidige bezettingsgraad.

APS-Lauf

 • Stap 1: Importeren via EDI-interface
  Importeren van huidige afroephoeveelheden en -data.
 • Stap 2: Geplande orders verwijderen
  Schrapping van alle geplande orders die nog niet zijn vastgelegd.
 • Stap 3: MRP uitvoeren
  Herberekening van alle primaire en secundaire behoeften op basis van de nieuwe releases en opstelling van productievoorstellen met streefdata.
 • Stap 4: Genereer geplande orders
  Omzetting van de productievoorstellen in nieuwe geplande orders.
 • Stap 5: Genereer nieuwe geplande orders
  Geplande orders worden achterwaarts ingepland vanaf de leveringsdatum. Bij de planning wordt rekening gehouden met alternatieve machines. Dit leidt zo nodig tot afwijkingen van de planning.

Elektronische gegevensuitwisseling (EDI)

Met onze geïntegreerde EDI-module (elektronische gegevensuitwisseling) voor elektronische gegevensuitwisseling kunt u volledig automatisch ontvangstbewijzen uitwisselen tussen u en uw klanten en leveranciers. Deze gestandaardiseerde methode van gegevensoverdracht bespaart u tijd en voorkomt onjuiste invoer. Orders worden onmiddellijk geregistreerd in het systeem van de leverancier en hoeven niet opnieuw handmatig te worden doorgegeven – zowel nationaal als internationaal.

Leer meer >

Ruwe planning

Zo eenvoudig als de opzet is, zo pragmatisch lost het planningsalgoritme de coördinatie van produktiedata op: alle produktieorders worden automatisch door het planningssysteem gepland tegen eindige capaciteit. Om dit te doen, definieert u uw machines (of middelen), stelt u het “ploegenplan” op en geeft u elke productieorder een streefdatum die zijn prioriteit bepaalt – de rest wordt gedaan door het herschikkingsalgoritme. Hiermee worden alle productieorders voor- of achteruit gepland ten opzichte van de streefdatum. Het resultaat is een voortdurend bijgewerkt overzicht van alle orders en hun einddata, alsook van de benutting van uw machines/middelen.

Gedetailleerde planning

Terwijl de ruwe planning automatisch loopt, b.v. als een serverproces elke dag, en een overzicht geeft van het gebruik van middelen en de productiedeadlines van de werkorders, wordt de gedetailleerde planning gebruikt voor handmatige post-optimalisatie van het planningsresultaat, b.v. voor optimalisatie van de opstellingsvolgorde.

In het ideale geval grijpen de ruwe planning en de gedetailleerde planning in elkaar. In dit geval verplaatst de planner de volgende geplande en operationele orders van de ruwe planning naar de gedetailleerde planning om ze van de ene machine/resource naar de andere te verplaatsen, de productieorder op te splitsen, orders samen te voegen of de productiedatum uit te stellen.

Gereedschap

Gereedschapsbeheer en Gereedschapsbouw

Houd altijd uw eigen gereedschap of dat van uw zakenpartners in het oog. Met de automatische gereedschapslevenscyclus logt u alle tijden en cycli en krijgt u een overzicht van alle onderhoudscycli.

Gereedschapsgebaseerde multi productie

Bij gekoppelde productie (ook gezamenlijke productie of samengestelde productie) worden aanvullende (secundaire) producten vervaardigd door het gebruik van gereedschappen. Met de coproductie order, heb je een eenvoudige manier om om dit productieproces netjes in kaart te brengen. U kunt uw gereedschappen en de bijbehorende coproducten opslaan in de tool master. Wanneer een coproductie-order wordt bevestigd, wordt het aantal stuks of de productietijden geboekt op de levenscyclus van het gereedschap en wanneer het onderhoudsinterval is bereikt, wordt dit gereedschap voor onderhoud voorgesteld. Door caviteiten te specificeren, kunt u de verdeelsleutel voor uw artikelproductie specificeren.

Kwaliteisbeheer

Een kernvereiste voor toeleveranciers aan de automobielindustrie is naleving van de nieuwe IATF 16949-norm, die het gebruik van een kwaliteitsborgingssysteem vrijwel verplicht stelt. Niettemin zijn ERP- en QC-systemen in de meeste gevallen afzonderlijke oplossingen. TimeLine integreert kwaliteitsborging volledig in het ERPsysteem – de voordelen van integratie beginnen al bij de invoer van stamgegevens: productiegegevens, kwaliteitsgegevens en technische documenten worden in één module beheerd.

Kwaliteitsbeheer-Systeem

Standard QC-Functies

TimeLine omvat standaard de volgende centrale QC-functies:

 • Beheer van testinstrumenten
 • Analyse van de capaciteit van de testapparatuur
 • Productiecontrole en stuurplan • Test orders/test order monitor
 • Kwaliteit gegevensinvoer (QDC) • Regelkaart/procesvermogen (cpk)
 • Klachtenbehandeling (8D-verslag)
 • Registratie van schroot en geblokkeerd hoeveelheden/fouten
 • Batch tracering (enkelvoudig en meertraps)

Productiecontroleplan (PKP)

In het TimeLine productiecontroleplan (PCP) worden het werkplan, het inspectieplan, de stuklijst en de FMEA, alsook foto‘s van inspectie-instructies en alle technische documenten in één module vastgelegd.
Voorbeeld indexwijziging: Wanneer de index wordt gewijzigd, wordt de PCP gewoon gekopieerd naar de nieuwe index. Dit voorkomt verwisseling van oude en nieuwe werkplannen of inspectieplannen die niet overeenstemmen met het werkplan. De index van het inspectieplan is herleidbaar tot de partij – standaardvereiste van de TS 16949-norm van de automobielindustrie.

Productie synchroon testen

Het is niet pas sinds de invoering van de IATF-normen dat productie-synchroon testen is verplicht voor serie met SPC-gestuurde onderdelen in de automobielsector. Inspectiefrequenties zoals om de 1000 onderdelen een x-tal onderdelen of om de 2 uur x-deel of per container x-deel zijn de norm. Dit betekent dat wanneer de PDA wordt afgestempeld, de inspectiecyclus begint en moet leiden tot metingen op vaste tijdstippen. TimeLine ERP integreert QC volledig op SPC (statistical process control) en genereert daarom bij elke werkopdracht een zogenaamde inspectieopdracht.

Dataverwerking

Personeelstijdregistratie (ATR), gegevensverzameling op de werkvloer (PDC), verzameling van machinegegevens (MDC) en verzameling van kwaliteitsgegevens (QDC) in een geïntegreerd totaalsysteem zonder interfaces. Terminals, servers en software komen uit één bron en zijn perfect op elkaar afgestemd.

PDC en MDC

PDC-Terminal

Het verzamelen van productiegegevens vormt de ruggengraat van de APS-run en elke vorm van productieplanning. TimeLine ERP biedt daarom een intuïtieve terminalinterface die kan worden aangepast aan alle individuele vereisten voor het boeken en registreren van alle productieprocessen.

Betriebsdatenerfassung

Essentiële eigenschappen

DMS- EN PDM TOEGANG
Volledige PDC-toegang tot alle DMS-documenten, tekeningen en natuurlijk het PDM-systeem is ook beschikbaar op de PDC-terminal. Elk onderdeel kan worden geroteerd, ingezoomd en in zijn geheel worden weergegeven op de PDC-terminal via de native 3D-visualisatie van STEP/IGES-formaten.

QC-DATAVERWERKING
Net zoals kwaliteitsbeheer een integrerend deel uitmaakt van het ERP-systeem, kan de verzameling van kwaliteitsgegevens die met de productie gepaard gaat, in hetzelfde PDC-scherm plaatsvinden als de verzameling van productiegegevens.

MACHINE DATA CAPTURE
BDC en MDC zijn geïntegreerd. De PDC-gegevens kunnen ook via de infotoetsen op de PDC-terminal vworden weergegeven.

Elektronische Gegevensuitwisseling

Met onze geïntegreerde EDI-module (elektronische gegevensuitwisseling) voor elektronische gegevensuitwisseling kunt u volledig automatisch documenten uitwisselen tussen u en uw klanten en leveranciers. Deze gestandaardiseerde methode van gegevensoverdracht bespaart u tijd en voorkomt onjuiste invoer. Orders worden onmiddellijk geregistreerd in het systeem van de leverancier en hoeven niet opnieuw handmatig te worden doorgegeven – zowel nationaal als internationaal.

EDI en DFÜ

EDI-Bestandsviewer

De geïntegreerde EDI-bestandsviewer maakt EDI-berichten leesbaar en makkelijker te begrijpen. U kunt een EDI-bericht uploaden en het segment per segment bekijken met de corresponderende waarden voor de data elementen. U kunt ook de segmentgroepen zien en, indien beschikbaar, de uitleg bij de codes en de qualifiers.

Dokumenten bewerken

Geïmporteerde bestanden kunnen worden bekeken, bewerkt en vrijgegeven voor verdere verwerking met de editor. De editor toont u de onderdelen van de transmissie zoals TimeLine die later zal verwerken.

CAD-Integratie

Voeg uw CAD-omgeving samen met branchespecifieke ERP- en PPSfuncties, een geïntegreerd PDM en project- en documentbeheer in uw gesloten, interfacevrije commandocentrum. Bespaar op extra interfaces van derden en profiteer van de eenvoud van minder systemen.

CAD-Plug-in en PDM

Inventor Plug-in

De plug-in voor Autodesk Inventor en Solid Edge maakt het mogelijk om rechtstreeks vanuit het CADprogramma met TimeLine te werken. Ontwerpers kunnen alle stamgegevens bewerken vanuit hun vertrouwde ontwerpomgeving zonder TimeLine te hoeven starten. De plug-in toont de volledige structuurboom van de projectonderdelenlijst uit TimeLine (waarin elk knooppunt op zijn beurt een PDM-bestand vertegenwoordigt) en maakt directe bewerkingen in TimeLine mogelijk zonder dat In- ventor hoeft te worden verlaten.

Productdatamanagement (PDM)

TimeLine ERP wordt geleverd met een geïntegreerd PDM-systeem voor Autodesk Inventor en SolidWorks – maar kan ook worden aangesloten op externe PDM-systemen. Het audit-proof DMS-systeem beheert tekengegevens in beheert tekeninggegevens in samenhang met het tekeningbeheersysteem. Het in- en uitchecken van de gegevens kan rechtstreeks via de de CAD plug-in, zodat de ontwerper zijn ontwikkelomgeving niet hoeft te verlaten.

Wil je alle functies leren kennen?

Maak dan gewoon een afspraak voor een gratis online presentatie met ons verkoopteam