Business Intelligence

Balanced Scorecard en Management-info

De balanced scorecard toont u alle relevante kerncijfers in één oogopslag. U bepaalt zelf wat u wilt zien: De structuur van de module ligt niet vast, maar wordt door u geconfigureerd. In de regel is hiervoor geen programmeerkennis vereist.

Screenshot van TimeLine ERP-software

Vrije definitie van bedrijfssleutels via selectie uit standaardsleutels, SQL-macro of vrij programmeerbare “hook-functie”
Weergave als

  • Raster, waarde
  • Staafdiagram
  • Cirkeldiagram
  • Snelheidsmeter
  • Doel/werkelijke vergelijkingen (rood-groene afwijking)
  • Flexibele periodisering (dag, week, maand, jaar, boekjaar) van alle waarden
  • Vergelijking van gerelateerde waarden (bijv. verkoop voor bepaalde artikelgroepen in een raster)
  • SQL macro-ontwerper

Inkomende orders, orderboek en omzet

Naast de algemene omzet zijn andere belangrijke kengetallen natuurlijk binnenkomende orders, uitstaande orders en bruto-omzet of brutowinst. Inkomende orders beschrijven welke orderbevestigingen er in de verslagperiode zijn ontvangen, op basis van de document- of planningsdatum. De orderachterstand berekent vervolgens het verschil tussen de inkomende orders en de omzet en toont dus de leveringen of diensten die nog openstaan volgens de orderbevestiging. En de brutowinst is dan de omzet minus de kosten van goederen en materialen.

Draaitabel-analyses

Draaitabel-analyses werden bekend door Microsoft Excel. Hier worden waarden al in geaggregeerde, d.w.z. samengevatte vorm in een tabel weergegeven. Hierdoor kunt u zeer grote hoeveelheden gegevens terugbrengen van individuele gegevens tot hanteerbare en relevante kernwaarden. De op deze manier gegroepeerde gegevens kunnen vervolgens worden uitgesplitst in verdere kerncijfers door simpelweg met de rechtermuisknop te klikken.

MIS-Toolkit

Evaluatietool voor het autmoatisch genereren van SQL-query’s en drill-down rapporten

Illustratie van een ondernemingsanalyse